Duurzame netwerkorganisatie

31 january 2017
Door Simone Stegers

Afgelopen zes maanden heb ik een netwerkorganisatie begeleid. Een waardevol verandertraject, waardoor de mensen binnen de organisatie aan het denken zijn gezet en ervoor heeft gezorgd dat de organisatie in beweging is gekomen.

In mijn optiek staan zes bouwstenen centraal in een duurzame netwerkorganisatie:

  1. De noodzaak en de wil om samen te werken.
  1. Een gezamenlijke ambitie en een teamsamenstelling die hierbij aansluit.
  1. Spelregels voor de gewenste wijze van samenwerken.
  1. Een duidelijke keuze in governancevorm, waarbij er overeenstemming is over het besluitvormingsproces.
  1. Formalisering van de relatie in een samenwerkingsovereenkomst.
  1. Gezamenlijke bepaling van de structuur.

Tot slot moeten alle netwerkleden actief werken aan het opbouwen van vertrouwen en moet de samenwerking regelmatig worden geëvalueerd.

Dit verandertraject heb ik succesvol afgerond. Mijn filosofie is dat je met oprechte interesse en betrokkenheid in mensen meer bereikt. Door mensen centraal te stellen, ontstaat verbinding. Je kunt zo behoeften, verwachtingen en beperkingen makkelijker naar elkaar uitspreken. Ik ben trots dat ik in dit verandertraject onderwerpen bespreekbaar heb gemaakt. Hierdoor is men zich meer bewust geworden van de noodzakelijke verandering.  

 Ben je benieuwd hoe ik jouw organisatie kan helpen met mijn mensgerichte aanpak? Neem dan contact met mij op.