Steger Projects vertaalt complexiteit naar eenvoud

Neem contact op

Project & Change Management

Als uw organisatie een ingrijpende verandering ondergaat, begeleidt Steger Projects u bij het vereenvoudigen van uw verandertraject.

Steger Projects heeft praktijkervaring met verandertrajecten, zoals sourcing en fusies. Door deze ervaring te combineren met bewezen methoden zorgt Steger Projects voor oplossingen die daadwerkelijk een verbetering voor uw organisatie opleveren.

Het begeleiden van de mensen in uw organisatie is volgens Steger Projects een centraal onderdeel in het realiseren van verandering, omdat verandering alleen werkt als iedereen binnen uw organisatie met de verandering kan werken.

Casestudies

Training & Ondersteuning

Wilt u uw medewerkers toerusten met praktische projectmanagementvaardigheden en zoekt u een professionele trainer die uw organisatie hierbij kan ondersteunen?

Trainingen van Steger Projects voorzien uw medewerkers van kennis die zij direct in de praktijk kunnen toepassen. Tijdens de training is er veel ruimte voor vragen en inbreng van praktijkvoorbeelden.

De training wordt uitgevoerd door een erkende trainer met praktische ervaring in projectmanagement en de PRINCE2-methodiek®.

PRINCE2®

Steger Projects staat voor betrouwbaarheid, oprechte betrokkenheid en constructieve oplossingen

Luisteren en begrijpen

Het proces begint met het in kaart brengen van uw situatie om helder te krijgen waar uw organisatie behoefte aan heeft. Op deze manier ontstaat er overeenstemming over de doelstellingen van het project, zodat het behalen hiervan bijdraagt aan uw organisatiedoelstellingen.

Samenwerken

Door samen te werken met de medewerkers in uw organisatie zorgt Steger Projects voor verandering. Dit wordt bereikt door een combinatie van daadkracht, vindingrijkheid en inlevingsvermogen, gericht op het leveren van een succesvol resultaat.

Leveren

Steger Projects draagt bij aan de integratie van mensen, processen en structuren, waarbij eventuele problemen worden opgelost en de risico’s voor oplevering van de verandering worden beheerst.

Transitie

De overdracht van het project gebeurt zorgvuldig. Steger Projects zorgt ervoor dat uw medewerkers in staat zijn de verandering in uw organisatie te borgen.

Simone Stegers

Simone Stegers heeft Steger Projects opgericht vanuit de filosofie dat eerlijk advies, het toevoegen van waarde aan uw organisatie en het betrekken van alle stakeholders in geval van een verandering, leidt tot een lange termijn vertrouwensrelatie.

Klanten herkennen haar betrokken stijl en haar vermogen gedachten om te zetten in tastbare resultaten. Simone luistert naar haar klanten en vraagt door totdat ze de kern heeft geïdentificeerd. Op deze manier is het voor haar en vooral voor haar klanten duidelijk wat het gewenste eindresultaat moet worden. Zij heeft projecten geleid om mensen, processen en structuren binnen organisaties beter op elkaar af te stemmen. Dit heeft geresulteerd in verbeterde prestaties en toegenomen betrokkenheid.

Simone is een geaccrediteerde PRINCE2® trainer en heeft een bedrijfskundige achtergrond.