Project & Change Manager voor een landelijk opererend projectmanagementbureau.

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

  • Het opleveren van een adviesrapport over het herinrichten van de netwerkorganisatie.

Opdrachtgever aan het woord:

“Als Simone binnenkomt dan gaat er iets gebeuren met mensen en organisaties. Met een enorme drive, een positieve instelling, haar frisse kijk op zaken en met een paar rake vragen weet ze problemen en kansen glashelder te maken. Met goede theoretische onderbouwing en een netwerk aan ervaren mensen weet ze deze om te zetten in praktische en direct toepasbare plannen. En deze energie en plannen had est09 net nodig om de volgende stap te maken naar de toekomst.”

Ed Schouten - Directeur est09