PRINCE2®

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) is een op processen gebaseerde benadering van projectmanagement. Deze benadering biedt een gemakkelijk toe te snijden en op schaal te maken methode voor het managen van alle soorten projecten.  PRINCE2 wordt over de hele wereld toegepast.

De Foundation-kwalificatie is het eerste van twee PRINCE2® examens waarvoor u moet slagen om PRINCE2 Practitioner te kunnen worden. Het doel van de Foundation-kwalificatie is om te bevestigen dat u voldoende kennis van, en inzicht in de PRINCE2-methode heeft. Met deze kennis kunt u binnen een omgeving die PRINCE2 ondersteunt, effectief werken met of binnen een projectmanagementteam.

Het tweede examen, de Practitioner-kwalificatie, moet bevestigen dat u voldoende inzicht heeft bereikt in hoe PRINCE2 in een scenariosituatie kan worden toegepast. Het succesvol behalen van de Foundation-kwalificatie is een voorwaarde om deel te mogen nemen aan het Practitioner-examen.