Het succes van veranderen begint met een goede start

27 april 2017
Door Simone Stegers

Verandertrajecten gaan over het realiseren van vernieuwing en verandering. Niet elke verandering is even makkelijk door te voeren; de ene verandering is nu eenmaal complexer dan de andere. Een professionele procesbegeleider kiest een aanpak die aansluit bij het type organisatie en bij de omstandigheden waaronder deze organisatie moet veranderen. Er bestaat geen standaard recept. Verandertrajecten zijn maatwerk.

Voordat je met verandering begint, moet je eerst kennis hebben opgedaan. Kennis over de gewenste verandering, over de organisatie en over de mensen die met deze verandering gaan werken. Om de organisatie beter te leren kennen, stelt de professionele procesbegeleider veel vragen aan mensen uit diverse lagen binnen de organisatie. Hierdoor krijgt de procesbegeleider een beter gevoel wat het effect is op het personeel van een door het management gewenste verandering.

Het creëren van vertrouwen bij de mensen die je interviewt, is van groot belang om tot de kern van de organisatie door te dringen. Ik geloof dat oprechte interesse in de organisatie en in de mensen die daar werken, leidt tot eerlijke antwoorden. Deze antwoorden zijn onmisbaar wanneer je een goed beeld wilt vormen van de cultuur en de dynamiek van een organisatie.

Mijn ervaring is dat de onderstaande vragen als leidraad kunnen dienen bij de verkenning van een organisatie die wil veranderen:

Aanleiding

 • Wat is de aanleiding om te veranderen?
 • Wat is de noodzaak om te veranderen?
 • Wie heeft de noodzaak geïdentificeerd?
 • Wie heeft het initiatief genomen dit probleem op de agenda te zetten?
 • Hoe kijken de betrokkenen tegen het probleem aan?
 • Stel dat de verandering niet lukt, wat zijn dan de gevolgen?

Doel

 • Wat is het doel van de verandering?
 • Op welke termijn zou dit doel het best kunnen worden bereikt?

Verandering

 Stakeholders

 • Wie zijn de interne en externe stakeholders?
 • Wie zijn de belangrijkste stakeholders? Vooral kijkend naar invloed en belang:waarom zijn dit de belangrijkste stakeholders?

Scope

 • Welke beeld heb je bij de verandering?
 • Wat is de scope van het verandertraject?
 • Zijn er stappen ondernomen om te bepalen of een ander verandertraject in een andere organisatie is uitgevoerd om hetzelfde probleem op te lossen?

Risico’s

 • Hoe zou de verandering eruit zien als de betrokkenen wordt gevraagd de verandering te bepalen?
 • Wat zijn de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de organisatie?
 • Heeft de organisatie ervaring met verandertrajecten? Zo ja, hoe zijn deze verlopen en welke emoties riepen zij op?
 • In hoeverre zijn mensen bereid te veranderen?

Planning

 • Wat is de gewenste startdatum en einddatum?
 • Zijn er al acties genomen de verandering in werking te zetten? Zo ja, met welk resultaat?

 

Ben je benieuwd hoe ik jouw organisatie kan helpen met veranderen? Neem dan contact met mij op.