Betekenisvolle verandering in een organisatie

29 may 2017
Door Simone Stegers

De wereld om ons heen verandert continue. De eisen die dit stelt aan organisaties veranderen ook. Om bij te blijven wordt van organisaties steeds vaker wendbaarheid en oplossend vermogen verwacht. Verandering is in de basis een menselijk proces. Veel verandertrajecten mislukken uiteindelijk, omdat de mensen die werkzaam zijn binnen organisaties onvoldoende worden meegenomen in deze verandering. Betekenisvolle verandering werkt alleen als het diep in alle lagen van de organisatie is verankerd.

Ik ben ervan overtuigd dat onderstaande uitgangspunten bijdragen aan het succesvol verankeren van een verandering binnen een organisatie.

Zorg voor een sterk en verbindend fundament

Onderken met elkaar de urgentie en het belang van de verandering. Dit kan onder meer worden bereikt door open en eerlijke gesprekken over de huidige- en gewenste situatie. Maak hierbij duidelijk welke kans of potentiële dreiging ten grondslag ligt aan de voorgenomen verandering en bespreek deze met elkaar. Stel vervolgens een inspirerend en geloofwaardig team samen om de verandering door te voeren. Een team met draagvlak binnen de organisatie dat samen naar oplossingen toewerkt, ondanks verschillende belangen en soms wellicht andere persoonlijkheden en aanpak.

Maak een ansichtkaart voor de toekomst

Ontwikkel een breed gedragen visie en strategie voor de verandering. Een duidelijke visie is noodzakelijk, omdat deze richting geeft aan het veranderproces. Als de visie bepaald is, werk je een strategie uit om deze visie realiseren. Een nieuwe visie, gebaseerd op de noodzaak van veranderen, geeft richting aan de organisatie en laat zien waar de organisatie naartoe gaat. Maak de mensen binnen de organisatie hierbij duidelijk dat de toekomst anders wordt en hoe die toekomst samen kan worden gerealiseerd.

Geen woorden, maar daden

Communiceer en evalueer regelmatig. Doe dat in heldere taal om draagvlak en betrokkenheid te creëren. Investeer tijd en energie in de mensen, zodat zij de visie en strategie omarmen. Neem daarnaast zoveel mogelijk obstakels weg, zodat mensen die de visie willen realiseren, dit ook kunnen doen. Creëer zo snel mogelijk betekenisvolle successen. Houd het tempo erin na de eerste successen. Blijf veranderingen doorvoeren, totdat de visie is gerealiseerd.

Veranker de nieuwe situatie

Creëer een nieuwe cultuur. Houd vast aan de nieuwe uitgangspunten en werkwijzen en zorg dat deze resultaten opleveren, totdat ze sterk genoeg zijn om oude tradities te vervangen.

 

Ben je benieuwd hoe ik jouw organisatie kan ondersteunen, zodat een verandering ook echt leidt tot een verbetering? Neem dan contact met mij op.